Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr IX/143/15 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu

23 kwietnia
2015 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 16 maja
2015 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 19 czerwca
2015 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 29 lutego
2016 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 2 grudnia
2015 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 31 marca
2016 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 8 kwietnia 2016 r. do 11 maja 2016 r.
Dyskusja publiczna 28 kwietnia, Rynek - Ratusz, s. 203, godz. 16.00
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 25 maja 2016 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzpbrak uwag
V.

Uchwała nr XXIX/523/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Część ustaleń planu uchyla Uchwała nr  nr XXXIV/707/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

7 lipca 2016 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1688 27 lipca 2016 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1493
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B75 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:43:34
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022 12:55:18
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 10:19:57
Rejestr zmian