Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

o wydanej decyzji nr OŚR.6220.45.2022.MWi z dnia 13.09.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie dz. nr 551/75 k.m. 12, obręb Bierkowice, ul. Wrocławska w Opolu.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji Prezydenta Miasta Opola przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola,  w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. w terminie do dnia 17.10.2022r. (włącznie).

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i uzgadniającymi:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wodny Polskie, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77-45-11-876.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 621
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie dz. nr 551/75 k.m. 12, obręb Bierkowice, ul. Wrocławska w Opolu
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie dz. nr 551/75 k.m. 12, obręb Bierkowice, ul. Wrocławska w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 19.09.2022 08:18:29
Data udostępnienia informacji: 19.09.2022 08:24:01
Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2022 13:33:44
Rejestr zmian