Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr  XXXI/658/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. Opola w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu

29 października 2020 r.
II Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 6 listopada 2020 r.
Składanie wniosków do mpzp 27 listopada 2020 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 24 września 2021 r.
III Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp sierpień 2021 r.
IV Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 28 września 2021 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Wyłożenie odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

od 5 października 2021 r. do 25 października 2021 r.

Dyskusja publiczna

W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 12 października 2021 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 4511924 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl.

14 października 2021 r., Rynek - Ratusz, godz. 16:00, s. 312
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 8 listopada 2021 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 16 listopada 2021 r.
V.

Uchwała Nr XLIX/927/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ulica Budowlanych I” w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

Podsumowanie sooś

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

29 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały

30 grudnia 2021 r.

 

4 lutego 2022 r. (data rozstrzygnięcia)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 389
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B129 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Jahn
Osoba, która udostępnia informację: Mateusz Jahn
Data wytworzenia informacji: 11.02.2022 08:53:33
Data udostępnienia informacji: 11.02.2022 09:32:32
Data ostatniej aktualizacji: 14.03.2022 08:09:26
Rejestr zmian