Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 29 kwietnia 2024r.

OŚR.6220.59.2023.MCH                                                                                                    

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,   

 

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 22 kwietnia 2024r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Oleskiej (dz. nr: 123/1, 123/34, 123/47, 123/36, 123/38, 123/46, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 123/37, 123/28, 123/41, 123/44, 123/26, 123/12, 123/42, k. m. 19, obręb Opole).

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 123/1, 123/34, 123/47, 123/36, 123/38, 123/46, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 123/37, 123/28, 123/41, 123/44, 123/26, 123/12, 123/42, k. m. 19, obręb Opole.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęta granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Gminy - Miasta Opole, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, reprezentowanej przez pełnomocnika.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 29 kwietnia 2024r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 45
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie kompleksu Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Oleskiej.
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie kompleksu Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Oleskiej.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 26.04.2024 12:24:46
Data udostępnienia informacji: 29.04.2024 09:10:26
Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2024 09:57:47
Rejestr zmian